Katedra Elektroniki
 
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Technik
mechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

Aparaty i urządzenia elektryczne
Maszyny elektryczne
Pracownia elektryczna i elektroniczna
Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych
  Elektryk

Tematy lekcji (pdf) - zagadnienia na egzamin poprawkowy


Zadanie czwartek 2020-04-02 (pdf - 890kB)


Działy:

1. Obwody elektryczne prądu stałego

Obwód elektryczny i jego elementy (pdf - 890kB)

Warunki przepływu prądu elektrycznego (pdf - 390kB)

Strzałkowanie prądu i napięć (pdf - 408 kB)

Definicja napięcia elektrycznego i natężenia prądu elektrycznego (pdf - 558 kB)

Pomiar prądu i napięcia (pdf - 211 kB)

Prawo Ohma (pdf - 610 kB)

Pierwsze i drugie prawo Kirchhoffa. Ćwiczenia obliczeniowe (pdf - 784 kB)

Obwody równolegle – łączenie oporników. Ćwiczenia obliczeniowe (pdf - 718 kB)

Obliczanie rozpływu prądów w obwodach elektrycznych (pdf - 699 kB)

Regulacja prądu w obwodzie (pdf - 699 kB)

Dzielnik napięcia (pdf - 699 kB)

Projektowanie obwodów regulacji napięcia i prądu (pdf - 699 kB)

Moc i energia prądu elektrycznego.(pdf - 355 kB)

Prawo Joule’a-Lenza.(pdf - 307 kB)

Obliczanie skutków cieplnych przepływu prądu stałego przez obwód elektryczny.(pdf - 307 kB)

Grzejnictwo elektryczne.

Zabezpieczenia przewodów.(pdf - 465 kB)

Termoelektryczność.(pdf - 650 kB)

Moc pobierana przez odbiorniki.(pdf - 650 kB)

Obliczanie mocy pobieranej przez różne odbiorniki.(pdf - 650 kB)

Energia zużywana przez odbiorniki elektryczne.(pdf - 650 kB)

Obliczanie energii pobieranej przez odbiornik w określonym czasie. (pdf - 350 kB)

Moc wytwarzana i oddawana przez źródło napięcia.(pdf - 350 kB)

Stany pracy źródła napięcia.(pdf - 350 kB)

Sprawność źródła napięcia.(pdf - 1 214 kB)

Obliczanie parametrów źródła napięcia.(pdf - 1 214 kB)

Spadek napięcia i straty mocy w przewodach.(pdf - 1 214 kB)

Elektrochemiczne działanie prądu.(pdf - 935 kB)

Prawo Faradaya.(pdf - 935 kB)

Elektrochemiczne źródła prądu i ich parametry.(pdf - 935 kB)

Rodzaje akumulatorów i ich cechy użytkowe.(pdf - 935 kB)

Zasady obsługi i konserwacji akumulatorów.(pdf - 151 kB)

 

2. Pole elektryczne

Obraz graficzny pola elektrycznego.(pdf - 570 kB)

Prawo Coulomba.(pdf - 570 kB)

Podstawowe wielkości pola elektrycznego.(pdf - 570 kB)

Pojemność elektryczna.(pdf - 843 kB)

Kondensator.(pdf - 843 kB)

Wytrzymałość elektryczna.(pdf - 843 kB)

Łączenie kondensatorów.(pdf - 859 kB)

Obliczanie pojemności zastępczej połączeń kondensatorów.(pdf - 859 kB)

Powtórzenie wiadomości. Sprawdzian pisemny.(pdf - 859 kB)

3. Pole magnetyczne i elektromagnetyzm

Powstawanie pola magnetycznego.(pdf - 1 045 kB)

Obraz graficzny pola magnetycznego.(pdf - 1 045 kB)

Reguła śruby prawoskrętnej.(pdf - 1 045 kB)

Siła elektrodynamiczna działająca na przewód z prądem w polu magnetycznym.(pdf - 475 kB)(pdf - 394 kB)(pdf - 315 kB)

Strumień magnetyczny.(pdf - 370 kB)

Natężenie pola magnetycznego.(pdf - 1 890 kB)

Prawo przepływu.(pdf - 1 890 kB)

Właściwości magnetyczne materii.(pdf - 1 890 kB)

Charakterystyki magnesowania.(pdf - 214 kB)

Histereza magnetyczna.(pdf - 317 kB)

Proste obwody magnetyczne.(pdf - 317 kB)

Elektromagnesy.(pdf - 91 kB)

Zjawisko indukcji elektromagnetycznej.(pdf-205 kB)

Napięcie indukcji własnej.(pdf-205 kB)

Napięcie indukcji wzajemnej.(pdf-436 kB)

Napięcie indukowane w przewodzie poruszającym się w polu magnetycznym.(pdf-855 kB)

Prądy wirowe.(pdf-855 kB)

Powtórzenie wiadomości.

4. Podstawy miernictwa elektrycznego

Budowa przyrządów pomiarowych.(pdf-735 kB)

Mierniki magnetoelektryczne.(pdf-735 kB)

Mierniki elektromagnetyczne.(pdf-735 kB)

Mierniki ferrodynamiczne.(pdf-313 kB)

Elektryczne przyrządy pomiarowe.(pdf-1 031 kB)

Symbole i oznaczenia mierników.(pdf-1 031 kB)

Przyrządy uniwersalne.(pdf-1 031 kB)

Pomiar napięcia.(pdf-1 031 kB)

Pomiar prądu.(pdf-1 031 kB)

Pomiar rezystancji.(pdf-204 kB)

Pomiar mocy.(pdf-568 kB)

Bledy pomiaru.(pdf-568 kB)

Budowa oscyloskopu.(pdf-282 kB)

Zasady bezpieczeństwa przy pomiarach.(pdf-266 kB)

Powtórzenie wiadomości.

5. Obwody jednofazowe prądu przemiennego

Wytwarzanie napiec przemiennych.(pdf-743 kB)

Przebiegi sinusoidalne.(pdf-390 kB)

Podstawowe wielkości prądu sinusoidalnego.(pdf-560 kB)

Przedstawianie przebiegów sinusoidalnych za pomocą wektorów.(pdf-1 078 kB)

Rezystor zasilany prądem sinusoidalnym.(pdf-513 kB)

Cewka zasilana prądem sinusoidalnym.(pdf-825 kB)

Kondensator zasilany prądem sinusoidalnym.(pdf-581 kB)

Gałąź szeregowa RL w obwodzie prądu sinusoidalnego.  (pdf-644 kB)       

Gałąź szeregowa RC w obwodzie prądu sinusoidalnego.(pdf-605 kB)

Gałąź szeregowa RLC w obwodzie prądu sinusoidalnego.(pdf-963 kB)

Rezonans napiec.(pdf-187 kB)

Polaczenie równolegle gałęzi RL.(pdf-89 kB)

Polaczenie równolegle gałęzi RC.(pdf-335 kB)

Polaczenie równolegle gałęzi RLC.(pdf-300 kB)

Rezonans prądów.(pdf-142 kB)

Moc prądu sinusoidalnego.(pdf-144 kB)

Moc pobierana przez rezystor. (pdf-59 kB)      

Moc pobierana przez cewkę. (pdf-123 kB)         

Moc pobierana przez kondensator.(pdf-26 kB)

Moc pobierana przez gałąź szeregowa RLC.(pdf-98 kB)

Moc czynna, bierna i pozorna dowolnego odbiornika.(pdf-98 kB)

Współczynnik mocy.

Poprawa współczynnika mocy.     

 

6. Układy trójfazowe

    Układy trójfazowe(pdf)

7. Maszyny elektryczne

8. Instalacje elektryczne

9. Bezpieczeństwo w użytkowaniu urządzeń elektrycznych

10. Podstawowe elementy elektroniczne

 

Lekcja - Szeregowe połączenie elementów RLC (pdf - 115kB)

Lekcja - Równoległe połączenie elementów RLC (pdf - 2MB)

Lekcja - Przebiegi niesinusoidalne (pdf - 1,5MB)

Elementy elektryczne układów elektronicznych (pdf - 6,4MB)

Półprzewodniki (pdf - 1,6MB)

Półprzewodnikowe elementy bezzłączowe (pdf - 2,8MB)

Diody półprzewodnikowe (pdf - 3,6MB)

Literatura:  Roman Kurdziel - Podstawy elektrotechniki cz.1 i cz.2 dla szkoły zasadniczej, wyd. WSiP,

                      Chochowski Andrzej - Podstawy elektrotechniki i elektroniki dla elektryków część 1 i część 2, WSiP.

   
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Technik mechanik
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy